Usluge

Home / Usluge

Dizajn Enterijera kao disciplina posvećena je isključivo krajnjem korisniku kao potreba za unapređenjem prostora u kojem boravi. Prostori u kojima provodite vreme u velikoj meri izazivaju emotivnu i psihološku reakciju, čime direktno utiču na kvalitet života i/ili rada. Dizajner/Arhitekta
Enterijera ima veliku odgovornost da kroz funkcionalno i estetsko definasanje prostora unaprediVašu emotivnu reakciju na prostor u kojem boravite i samim tim unapredi kvalitet Vašeg života. “Pred Enterijeri” kroz jasno definisan proces rada, uzimajući u obzir dugogodišnje iskustvo u skladu
sa “RIBA” standardima, garantuje najviši stepen zadodvoljstva Klijenta i sigurnost da će svi projekti biti završeni uspesno i po najvišim standardima. “Pred Enterijeri” su Vama na usluzi i spremni su da u odnosu na gore pomenuto ponude sledeće usluge:

– Analiza prostora kao buduće investicije (investiciona analiza)
– Konsultacije i saveti vezani za dizajn enterijera
– Izrada konceptualnog predloga za dizajn enterijera uz upoznavanje klijenta sa aspektima
koje treba da ima u vidu tokom razvoja dizajna enterijera
– Izrada idejnog rešenja dizajna unutrašnjeg prostora
– Izrada detaljnog rešenja dizajna unutrašnjeg prostora
– Pomoć i podrška klijentu tokom izbora izvodjača i dobavljača
– Projektantski nadzor tokom izvođenja radova
– Koordinacija izvođenja radova
-“Turn key solution” – kompletna usluga, od definisanja projektnog zadatka i prvih skica, do
primopredaje prostora krajnjem korisniku tj. investitoru projekta

Pod dizajnom Enterijera i projektovanjem unutrašneg prostora “Pred Enterijeri” obuhvataju:
– Dizajn stambenog prostora

o Dizajn dnevne sobe
o Dizajn spavaće sobe
o Dizajn dečijih soba i prostora za igru
o Projektovanje kuhinja
o Projektovanje Američkih plakara “walk in closet”
o Dizajn kupatila

– Dizajn prostora komercijalne namene

o Dizajn tržnih centara (molova)
o Dizajn restorana
o Dizajn “kafića”
o Dizajn prodavnica
o Dizajn butika
o Dizajn kozmetičkih salona i centara za negu lepote

– Dizajn ugostiteljskih objekata

o Dizajn Hotela
o Dizajn hotelskih soba
o Dizajn prostora javne namene u hotelima
o Dizajn i priprema stanova za “Airbnb”
o Dizajn hotelskih restorana “All Day Dining”
o Dizajn biznis centara i biznis habovao Dizajn svečanih sala
o Dizajn Spa centara
o Dizajn sportskih centara i centara za fizičku kulturu

– Dizajn obrazovnih institucija i dizajn centara za edukaciju


o Dizajn Škola za predškolsko obrazovanje u skladu sa relevantnim programom
nastave
o Dizajn Škola za osnovno obrazovanje
o Dizajn Škola za sticanje znanja srednje stručne spreme “dizajn srednje skole”
o Dizajn obrazovnih institucija za visoko obrazovanje i naučno iztraživačke radove
o Dizajn obrazovnih centara specijalne namene
o Dizajn trening centara