Proces

Home / Proces

“Pred Enterijeri” radi po internacionalnim standardima prilagođenim tržištu. Proces smo razvili uzimajući u obzir potrebu za visokim kvalitetom, efikasnošću, kontroli kvaliteta i apsolutnom zadovoljstvu klijenta. Proces se sastoji od 5 faza, od formiranja projektnog zadatka do uspešne primopredaje. Klijentu dajemo parvo da nas angažuje u celosti ili parcijalno za određene faze prema njegovoj potrebi. Tokom upoznavanja sa projektom Klijente upoznajemo sa našim procesom rada i savetujemo o programu rada u skladu sa potrebama projekta.